Nå skal Bråthens psykiske helse utredes. Hva betyr det for straffen han kan få?


Espen Andersen Bråthen har innrømmet å ha drept fem personer i Kongsberg med blant annet pil og bue. Nå undersøkes tilregneligheten hans.

Var Kongsberg-siktede utilregnelig da han drepte fem personer onsdag? Det vil vi få et svar på om noen uker.

Fem personer ble drept på Kongsberg onsdag. Espen Andersen Bråthen (37) har innrømmet å ha gjort det. Angrepet ble utført blant annet med pil og bue.

Nå skal Bråthen varetektsfengsles. I tillegg skal han under det som kalles full judisiell vurdering.

PST: – Kan være utilregnelig

Men hva betyr en slik vurdering?

– Det indikerer at ting ikke er helt på plass, sier hans forsvarer Fredrik Neumann til VG.

Sagt på en annen måte: Det er gjort en forundersøkelse av hans psykiske helse. Når politiet ikke kan avvise at det er tvil om tilregnelighet, må de gjøre en grundigere undersøkelse.

Politiet vil finne ut om han er tilregnelig eller om han har en alvorlig psykisk tilstand som gjør at han ikke kan bli straffet.

– Det er vanskelig å skille mellom terror og psykiatri. Vi kan stå overfor en person som ikke er tilregnelig, sier Arne Christian Haugstøyl.

Han er kontraterrorsjef i PST.

Disse slipper straff

Resultatet kommer trolig først om flere uker eller måneder. Det vil få stor betydning for straffen han eventuelt får.

Var han psykotisk under gjerningen, kan han ikke straffes. Da vil han mest sannsynlig bli overført til tvungent psykisk helsevern.

I slike undersøkelser er det vanskelig å sette to streker under svaret.

Loven er imidlertid klar. Du slipper straff om du i gjerningsøyeblikket var:

  • psykotisk,
  • hadde en sterk bevissthetsforstyrrelse eller
  • var psykisk utviklingshemmet i høy grad.

Nå må politiet finne sakkyndige som vil påta seg jobben. Deretter ber de retten om å oppnevne de foreslåtte sakkyndige.

De utarbeider en rapport. En såkalt rettspsykiatrisk erklæring. Denne skal kvalitetssikres av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

Så må retten endelig vurdere om han er tilregnelig eller ikke.

Fem personer ble drept i Kongsberg onsdag. Espen Andersen Bråthen er siktet. Han brukte blant annet pil og bue. Her er en pil som sitter fast i en husvegg.

Strid om Breiviks tilstand

Både Anders Behring Breivik og Philip Manshaus måtte gjennom denne utredningen. De ble dømt for terror. Begge fikk 21 års forvaring.

Vurderingen av Breivik ble et stort stridstema under rettssaken.

De første rettspsykiaterne mente han var utilregnelig. Konklusjonen møtte kraftig kritikk. Derfor bestilte retten en ny rapport av nye sakkyndige. Her ble han erklært tilregnelig.

Manshaus ble erklært tilregnelig.

Da den profilerte advokaten Tor Kjærvik ble drept av sin sønn (36) i vår, var sønnen psykotisk. Det mener sakkyndige. De leverte nylig sin rapport.

Han var paranoid schizofren og har vært det gjennom flere år, mener de. DRK har ikke kvalitetssikret rapporten.

To av ti drapsmenn var schizofrene eller i psykose

Hvor vanlig er det at drapsmenn er alvorlig psykisk syke?

Heller ikke her finnes det en fasit.

En norsk offentlig utredning (NOU) fra 2010 gir oss en pekepinn. Ann-Kristin Olsen ledet utvalget, som fikk navnet Olsen-utvalget.

Det undersøkte norske drap mellom 2004 og 2009.

  • 18 prosent led av schizofreni eller paranoid psykose på gjerningstidspunktet.
  • 30 prosent hadde en personlighetsforstyrrelse.
  • 38 prosent hadde rusrelatert diagnose.

Les også

Espen Andersen Bråthen er siktet for Kongsberg-drapene

– Forstår hva han har gjort

Bråthen ble avhørt på nytt torsdag. Der forklarte 37-åringen seg villig til politiet. Bråthen samtykker til varetektsfengsling.

Det sier forsvareren hans til VG.

– Han forstår hva han har gjort, sier forsvarer Neumann til avisen.

PST ble varslet

Bråthen var ingen ukjent mann for hverken politiet eller PST. De har fått flere bekymringsmeldinger før angrepet. Senest i 2020.

Hvordan dette er blitt fulgt opp, vil hverken politiet eller PST si noe om.

Gjerningsmannen har vært inn og ut av helsevesenet en periode.

Politiet ble i 2017 tipset om en video Bråthen la ut på Facebook. Den ble omtalt av flere medier torsdag. Her kommer han med det han kaller en advarsel.

PSTs Haugstøyl sier han ikke hadde sett videoen før den dukket opp i pressen. Han kan imidlertid ikke svare sikkert på om noen andre i PST har sett videoen før.

Imidlertid erkjenner Haugstøyl at de har hatt «utfordringer» med å se at siktede kunne finne på begå å et slikt angrep.

Det er utfordrende å oppdage de som gjør handling av ord, sier han.Source link

Leave a Comment

x