Debatt: – Tre trender som gjør at Jonas Gahr Støre må stå opp for menneskerettighetene


Raftostiftelsen vil være en vaktbikkje som utfordrer regjeringen til å ta lederskap i dette arbeidet.

En smilende Jonas Gahr Støre kommer ut på Slottsplassen som Norges nye statsminister.
  • Jostein Hole Kobbeltvedt

    Daglig leder i Raftostiftelsen

Publisert Publisert

iconDebatt

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norge får ny regjering i en tid der menneskerettighetene og demokrati er under økt press. Å stå imot denne utviklingen bør være høyt på regjeringens dagsorden, og vil kreve klokt og modig lederskap fra statsminister Jonas Gahr Støre og hans lag.

Her er tre negative trender Norge bør bidra til å snu.

1) Autokratene blir modigere og mer brutale.

Fra Aleksandr Lukasjenko i Hviterussland og Vladimir Putin i Russland, Abdel Fattah el-Sisi i Egypt og Rodrigo Duterte på Filippinene ser vi autoritære ledere som blir stadig modigere og mer brutale i å slå ned fredelig motstand. Ytringsfrihet innskrenkes og religiøse, etniske og seksuelle minoriteter forfølges.

De som forsvarer menneskerettighetene blir utsatt for forfølgelse i form av forsvinninger, tortur og drap, men også svertekampanjer, overvåking og lover som struper organisasjonenes tilgang til finansiering. Særlig kvinnelige menneskerettighetsforsvarere, minoritetsrepresentanter og aktivister som utfordrer næringslivet er utsatte.

I møte med denne utviklingen må Norge stå tydelig opp for menneskerettighetsforsvarere når de forfølges og ha støtteordninger som er fleksible nok til å nå de som trenger det. Norge bør også styrke ordninger som gir beskyttelse for forfulgte dissidenter, enten gjennom ordninger som «Students at Risk» eller i ytterste konsekvens asyl.

«I flere land, også i Norge, har vi sett hvordan andre stater kan prøve å undergrave valg», skriver Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

2) Menneskerettighetene utfordres globalt.

At autokratene har blitt modigere, henger nært sammen med en forskyvning i den globale maktbalansen, der land som Kina og Russland mer effektivt har utfordret tanken om at menneskerettighetene er universelle. Vi ser en stadig mer nasjonalistisk og autoritær utvikling i fremvoksende økonomier som India og Brasil, og et USA som under fire år med Donald Trump har vendt seg vekk fra internasjonale forpliktelser. Dette har ført til en svekkelse av den internasjonale oppslutning om menneskerettighetene.

Norge har alltid vært en viktig bidragsyter til det internasjonale menneskerettighetsarbeidet. I tiden fremover må vi være en bærebjelke også når vi må tåle konsekvensene av å stå opp mot mektige stater, også når det går på tvers av egne økonomiske interesser.

3. Demokratier forvitrer fra innsiden

En tredje utfordring vi har sett er hvor sårbare etablerte demokratier er for manipulasjon, desinformasjon og polarisering. I Polen har en nasjonalkonservativ regjering gått til frontalangrep på rettsstaten på en måte som undergraver ikke bare polske borgeres rettigheter, men også EUs rettsorden. I flere land, også i Norge, har vi sett hvordan andre stater kan prøve å undergrave valg, og hvordan sosiale mediers algoritmer gjør det vanskelig å enes om en felles virkelighetsforståelse.

Les også

Hvert menneske som har blitt drept, skal bli husket

I møte med denne utviklingen trengs årvåkne medborgere. Overfor EU må regjeringen sørge for at EØS-støtte betinges av oppslutning om demokrati, menneskerettigheter og rettsstat. I Norge må vi forebygge hatytringer og hets, bekjempe diskriminering og legge til rette for demokratisk medborgerskap.

Dette er tema som står sentralt i skolens nye læreplaner. Å legge til rette for at skolene har ressursene til å prioritere dette er en viktig investering i vår felles motstandskraft mot utviklingen vi har sett i både USA og Polen.

Fra Raftostiftelsen skal vi fortsette å støtte de modige stemmene som kjemper for menneskerettighetene verden over. Som et av de nasjonale freds- og menneskerettighetssentrene vil vi fortsette å undervise skoleelever som skal stå opp for demokrati og menneskerettigheter i morgen.

Og så vil vi være en vaktbikkje som utfordrer regjeringen til å ta lederskap i arbeidet for menneskerettigheter og demokrati i årene fremover.

PublisertSource link

Leave a Comment

x